tattoos

Tuesday, August 16, 2011

honda tiger 2011

Honda Tiger 2011 Modif Streetfighter Gambar
2011 Honda Tiger Modif Streetfighter Picture


Type Streetfighter modifications are now beginning penetrated into various regions. Such as the 2002 HondaTiger’s home Nurullah Irwandi Dumai, Riau, Sumatra, the figure was altered to “Robofighter Style”. Modifications performed Customized Suswanto from Billy, who was identified as the adherents of West Java Style or WJS.
There was no excessive adjustments inside the physique, except the fuel tanks because it follows the line with the rear traction a bit tapering. Uniquely, the speedometer inserted at the finish from the tank (close to thehandlebars).


Wanto-familiar call-adherent Suwanto strong and really diligent streetfighter experiment. In addition to pure design brings together European, oftentimes spiced modification own suggestions. As with Tiger, he was admitted subsequent the Ducati streetfighter designs drawn to the base type.


From his work, the curves along with the composition from the elbow once firmly in most of the body, whilst the design WJS by making the middle extra strong and sustained bloom. As portion from the tank, added beneath the wings so impressed gambot, but having a smaller rear. All the modifications for the body making use of galvanized plate material.


To be much more proper composition, the rear chassis rebuild the 22.five mm pipe utilized as a brand new framework. Unique framework is still in use, based on Wanto, only the center component with the backbone. Muscular impression DELTABOX supported applications, plus packets a swing arm, such as the front shock absorbers. For the rear, he put Suzuki Satria shock absorbers.

Honda Tiger 2011 Modif Streetfighter Gambar

Jenis Streetfighter modifikasi kini mulai merambah ke berbagai daerah. Seperti tahun 2002 HondaTiger home Nurullah Irwandi Dumai, Riau, Sumatra, angka itu diubah untuk "Robofighter Style". Modifikasi dilakukan Suswanto Customized dari Billy, yang diidentifikasi sebagai penganut Jawa Barat Gaya atau WJS.Tidak ada penyesuaian yang berlebihan di dalam fisik, kecuali tangki bahan bakar karena mengikuti garis dengan traksi belakang sedikit lonjong. Uniknya, speedometer disisipkan pada akhir dari tangki (dekat dengan thehandlebars).


Wanto-panggilan akrab-patuh Suwanto percobaan streetfighter yang kuat dan benar-benar rajin. Selain desain murni menyatukan Eropa, seringkali dibumbui saran modifikasi sendiri. Seperti dengan Tiger, ia mengakui berikutnya, streetfighter Ducati desain tertarik pada tipe dasar.


Dari karyanya, kurva bersama dengan komposisi dari siku sekali tegas di sebagian besar tubuh, sedangkan WJS desain dengan membuat mekar kuat dan berkelanjutan tengah tambahan. Sebagai bagian dari tangki, ditambahkan di bawah sayap sehingga terkesan gambot, tetapi memiliki belakang yang lebih kecil. Semua modifikasi bagi tubuh memanfaatkan bahan plat galvanis.


Jauh lebih komposisi yang tepat, sasis belakang membangun kembali pipa mm 22.five digunakan sebagai kerangka kerja baru. Unik kerangka masih digunakan, berdasarkan Wanto, hanya komponen pusat dengan tulang punggung. Kesan otot deltabox didukung aplikasi, ditambah paket lengan ayun, seperti peredam kejut depan. Untuk belakang, dia meletakkan Suzuki Satria peredam kejut.


2011 Honda Tiger Modif Streetfighter Picture

Uri ng Streetfighter pagbabago ay ngayon simula natagos sa iba-ibang mga rehiyon. Tulad ng mga 2002 HondaTiger's home Nurullah Irwandi Dumai, Riau, Sumatra, tayahin ay binago sa "Robofighter Style". Pagbabago ginanap Customized Suswanto mula Billy, na kinilala bilang mga adherents ng West Java Style o WJS.


Walang labis na mga pagsasaayos sa loob ng anyo ng katawan, maliban ang mga tangke ng gasolina dahil ito ay sumusunod sa linya kasama ang rear traksyon bit ng isang hugis-kandila. Katangi-tangi, speedometer ang nakapasok sa tapusin mula sa tangke (malapit sa thehandlebars).

Wanto-pamilyar na tawag-kabig Suwanto malakas at talagang masipag streetfighter eksperimento. Sa karagdagan sa mga purong disenyo pinagsasama-sama European, malimit hinaluang pagbabago sariling mungkahi. Tulad ng sa Tiger, siya ay admitido kasunod ang Ducati streetfighter disenyo maakit sa mga uri ng base.

Mula sa kaniyang gawain, ang kurva kasama ang komposisyon mula sa siko minsan matatag sa karamihan ng katawan, habang ang WJS disenyo sa pamamagitan ng paggawa sa gitna ng dagdag na malakas at matagal bloom. Bilang bahagi mula sa mga tangke, idinagdag sa ilalim ng mga pakpak kaya impressed gambot, ngunit ang pagkakaroon ng isang mas maliit na rear. Lahat ng mga pagbabago para sa katawan paggawa ng paggamit ng yero plate material.

Upang maging mas maayos na komposisyon, ang rear chassis gawing muli ang 22.five mm pipe utilized bilang isang framework brand new. Natatanging balangkas ay pa rin sa paggamit, batay sa Wanto, lamang ang sentro ng component na may gulugod. Maskulado impression DELTABOX suportado ng mga aplikasyon, kasama ang packets isang ugoy braso, tulad ng sa harap na shock absorbers. Para sa hulihan, siya ilagay Suzuki Satria absorbers shock.

No comments:

Post a Comment

 

blogger templates | Blogger